Protokoll

Protokoll, styrelsen för vård och bildning 13 november 2014