Ärende

Val av ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens individutskott