Ärende

Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen