Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 14 november 2013