Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 juni 2013