Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 oktober 2011