Interpellation/fråga

Svar på fråga gällande lag om valfrihetsystem