Yttrande

15. Yttrande över etaljplan för kvarteret Plantan

Det här är ett beslutsunderlag.