Yttrande

15. Yttrande över etaljplan för kvarteret Plantan