Ärende

16. Yttrande över detaljplan för Sunnersta 80.7 och 51.61