Ärende

Beslut om ändrad avgift gällande ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten