Yttrande

Yttrande över detaljplan, del av kv. Diset