Motion

Svar på motion om avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun (V)

Det här är ett beslutsunderlag.