Interpellation/fråga

Fråga om SFI från Stina Jansson (FI)