Interpellation/fråga

Interpellation om sjukskrivningar från Tobias Smedberg (V)

Det här är ett beslutsunderlag.