Interpellation/fråga

Bordlagda frågor från KF 2020-04-27

Det här är ett beslutsunderlag.