Ärende

Ändrad markeringsavgift för att underlätta för föreningar inom idrott och fritid

Det här är ett beslutsunderlag.