Interpellation/fråga

Interpellation om språkkunskaper inom omsorgsverksamhet från S Hanna (-)