Interpellation/fråga

Interpellation om Polstjärnans konkurs från Tobias Smedberg (V)