Motion

Svar på motion om simundervisning för barn från T Smedberg (V) och H V Mörck (V)