Interpellation/fråga

32. Interpellation arbete mot våld och förtryck i namn av heder - LJohansson(FI)