Interpellation/fråga

3. Fråga om samarbete med Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-)