Motion

25. Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet