Motion

23. Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen