Motion

18. Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever