Interpellation/fråga

25. Svar på interpellation om Uppsala kommuns drogförebyggande arbete i skolor