Interpellation/fråga

38. Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M)

Det här är ett beslutsunderlag.