Interpellation/fråga

38. Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M)