Interpellation/fråga

37. Fråga om ordningsvakter i Uppsala från Jonas Segersam (KD)

Det här är ett beslutsunderlag.