Interpellation/fråga

31. Interpellation välfärdsföretag och grov eko brottslighet från T Smedberg (V)