Interpellation/fråga

3. Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-)