Interpellation/fråga

3. Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-)

Det här är ett beslutsunderlag.