Motion

18. Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet

Det här är ett beslutsunderlag.