Ärende

12. Revidering av regler för arvode/ersättningar för förtroendevalda 2019-2022