Ärende

14 Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2018