Ärende

KF 17 Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor