Ärende

KF 7 Avsägelser och fyllnadsval

Det här är ett beslutsunderlag.