Interpellation/fråga

80. Interpellation ändrade förutsättningarna bebyggelse Boländerna - med svar