Interpellation/fråga

56. Interpellation om att inte uppmuntra till terrorism - med svar