Interpellation/fråga

51. Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om utbildningsnämndens kommunikation