Interpellation/fråga

117. Interpellation om att Uppsala ska vara tryggt - med svar