Ärende

119. Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §