Ärende

Uppsala Arena, förlängning av gällande avtal samt utökning av förskott