Interpellation/fråga

Interpellation, kommunens intressen mot Sverigeförhandlingen och staten