Interpellation/fråga

49. Fråga om kompensation för borttagen fritidspeng