Protokoll

Protokoll kommunfullmäktige den 2-3 november 2015