Ärende

103. Kommunstyrelsens förslag till Mål och budget samt skattesats 2016