Interpellation/fråga

Interpellation om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd