Interpellation/fråga

Fråga om genusutbildning vid förskolan