Interpellation/fråga

Interpellation om utbredd skottlossning