Interpellation/fråga

Interpellation om brist på elever till omvårdnadsprogrammet