Interpellation/fråga

Interpellation om Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar