Ärende

Ärende om försäljning av grafiskt utbildningscenter till Uppsala Stadshus AB